Bijbelse coachkaarten en Essentiële oliën

NIEUW — NIEUW — NIEUW — NIEUW — NIEUW — NIEUW — NIEUW — NIEUW —

Vanaf september 2020 ga ik beginnen met het werken met een nieuwe coachtool die ik zelf ontworpen heb. Ik wil graag de mensen die voor een pastorale coaching bij mij komen ondersteunen. Hiervoor heb ik een coachkaartenset gemaakt over Bijbelse mensen, voor mensen van nu. 25 vrouwen en 25 mannen uit de Bijbel met 10 themakaarten. Tijdens de coaching kies je iemand uit de Bijbel en een thema. We lezen het Bijbelgedeelte samen en overdenken de vragen op de gekozen themakaart
De Bijbelse coachkaarten zijn een mooie uitnodiging tot een goed gesprek in het pastoraat
Daarnaast geven ze tijdens de paardencoaching een opening tot een gesprek in het zichtbaar krijgen van het thema bij de coachklant.
De coachkaarten zijn geschikt voor elke doelgroep, de Bijbelgedeeltes zullen velen aanspreken, herkenning oproepen. Je staat niet alleen, in de geschiedenis zijn anderen je voor gegaan, wij mogen van hen leren. De Bijbel is niet alleen een geschiedenisboek, het is een gids voor ons leven.
Het is mooi om te weten dat verschillen geen obstakel zijn maar juist een verrijking voor je eigen geestelijke ontwikkeling. In de bijbel komen we allerlei verschillende mensen tegen, mensen zoals jij en ik. Geloofshelden, maar ook twijfelaars. Strijders, maar ook verbinders. Mensen met authenticiteit, daadkracht en bovenal een liefde die drijft tot bovenmenselijke keuzes. Keuzes waar consequenties aan verbonden zijn en hoe dan verder?
We mogen ons spiegelen aan al deze mensen, groot van daden, klein van hart, Koningen, dienaars, leiders en volgers.
Er is een heel belangrijke les die we als eerste al mogen leren; en dat is dat God er altijd bij is, in iedere situatie hoe uitzichtloos het ook lijkt. Hoe onmogelijk voor mensen, voor God is niets onmogelijk.
We zijn niet meer, we zijn niet minder dan wie dan ook in het heden of uit het verleden. Vanaf de eerste mens tot de laatste mens die op aarde geboren zal worden, zijn we geschapen om te leven tot eer van God en om Hem en onze naaste te dienen met liefde.
Mijn verlangen is dat er vele kostbare gesprekken zullen ontstaan door deze coachkaarten, dat het mensen tot elkaar gaat brengen, maar bovenal dat het mensen gaat brengen bij God

Handleiding bij de coachkaarten.

1.
Je legt de Bijbelse kaarten op tafel, je kunt dit blind doen of met de tekst zichtbaar. Kies een kaart en één of meerdere themakaarten.
Na het lezen van het Bijbelgedeelte, bespreek je samen de vragen. Je kunt dit ook alleen doen en de vragen voor jezelf opschrijven.
2.
Selecteer alle mannen en vrouwen uit de kaartenset die in relatie staan tot elkaar. Ieder kiest een coachkaart
Kies één of meerdere themakaarten
Lees samen het bijbelgedeelte en bespreek samen de vragen of bijvoorbeeld alleen laatste vraag van de themakaart.
Adam en Eva
Abraham en Sara en Hagar
David en Batseba
Simson en Delila
Samuël en Hanna
Lazarus en Maria en Martha
Mozes en Jochebed en Miriam
Jacob en Rachel en Lea
Johannes de doper en Elizabeth
Jozef-Maria

25 vrouwen:

Heriodias: Stookt haar dochter op! Welk voorbeeld heb jij van je moeder meegekregen? Maakt het je blij, wat je bij haar zag? Hoe heeft ze jou gevormd? Wat geef jij door aan je kinderen, Wat wil je meegeven?
Maria-Magdalena: Jezus verschijnt na zijn dood eerst aan haar. Hij had haar van 7 demonen verlost. Ze is volgeling van Jezus en mag als eerste getuigen van Zijn opstanding. Hierdoor wordt zij apostel der apostelen genoemd
Miriam: Wordt door haar liefde voor baby Mozes verbonden met de dochter van de farao, hoe tegenstrijdig moet dat voor haar geweest zijn.
Met welke tegenstrijdigheid heb jij te maken in je leven?
Rachel: Rivaliteit! tussen 2 zussen, herkenbaar? Toch geeft God Zijn zegen en krijgt ze een zoon.
Esther: Identiteit. Alleen mooi zijn telt en het behagen van de koning. Toch blijft Esther trouw aan God in het geheim. Draag jij je geloof uit in angst ? of in vrijmoedigheid?
–Elizabeth: Familietradities. Zij weerstaat de druk van familie door de wil van God te doen en haar kind een afwijkende naam te geven. Johannes = God is Genadig
Met welke familietradities worstel jij?
Claudia: Rechtvaardigheidsgevoel. Zij durft midden in een proces haar man lastig te vallen, ze noemt Jezus rechtvaardig. Ze is niet bang om voor Jezus op te komen?
Hoeveel lef heb jij?
Hanna: Ondanks het getreiter van Pennina vlucht ze in gebed tot God als ze maar niet zwanger wordt, ook haar man Elkana begrijpt haar niet. Met haar smeekgebed en het gesprek met Eli vertrouwde ze dat God haar zou zegenen en dat gebeurde ook. Tot wie vlucht jij als je wanhopig bent?
Rachab:Beladen verleden. Als we met Gods ogen naar elkaar kijken gaan we anders zien. God werkt door mensen als Rachab, mensen die wij geneigd zijn af te schrijven. Wie schrijf jij af? of voel jij je afgeschreven?
Jochebed: Rouw. Ze moest haar zoon afstaan ter adoptie, een andere vrouw gaf haar zoon zijn naam. Welk gevoel roept dit bij jou op?
Delila: Verraad. Ze voelde geen liefde, voor haar was Simson geld waard. Door wie voel jij je verraden?
Debora = Bij (dienend wezen) Debora was diep geworteld in de Heerre, sterk in elke storm, ze was wijs en kon daardoor raad geven en troosten.
Wie dien jij? Mag jij raad geven en troosten in jouw omgeving?
Maria: Rouw. Toen Jezus zag hoe verdrietig Maria was raakt Hij innerlijk bewogen.
Hij is nog niet veranderd, Zou Jezus in de hemel bewogen kunnen zijn om jouw verdriet?
Joël: De Heere is God. Ze maakt haar eigen keuze tegen de verwachting in van mensen in haar omgeving. Voor een vrouw uit die tijd was dat een behoorlijke heldendaad.
Welke keuze maakt jou tot een held?
Anna: Zendelinge.Ze was heel jong weduwe en heeft heel haar leven God gediend, ze is profetes en boodschapper van God.
Hoe kun jij door je verdriet heen een zendeling zijn?
Hagar: De Levende die naar mij omziet. Ismaël wordt als zoon van Abram gezegend.
Voel jij je gezien door God en je omgeving?
Eva: Hulp. God heeft een bedoeling met Eva, dat is een roeping.
Hoe ben jij beelddrager van God? Zijn handen en voeten zijn, in jouw leven?
Lea: Onbemind. Ze trouwt met een man die haar niet wil, maar God ziet naar haar om in haar pijn. Uit haar wordt de Messias geboren. Niets is onveranderlijk?
Wat mag er van jou veranderen in je leven?
Abigaïl: Reden tot vreugde. Ze neemt wijze beslissingen. Wat zou jij anders aan willen pakken? Wat kun je van haar leren?
Batseba: Eigen schuld? Ze wordt gedwongen om met David te slapen en kan geen nee zeggen. Ze wordt zwanger, verliest haar man en daarna ook haar baby, door verkeerde keuzes.
Welke keuze zou jij ander doen als je het kon?
Maria: Verbonden. Maria reist naar Elizabeth en spreekt van hart tot hart met haar. Heb jij iemand waarmee je kunt delen wat je bezighoudt?
Tamar: Onrecht. Tamar wordt verkracht door haar broer en leidt daarna een eenzaam leven, en wordt door David geen recht gedaan. De dader wordt niet gestraft. Tot haar broer hem na 2 jaar doodt om haar te wreken.
Welk onrecht in jouw leven heeft ernstige consequenties gehad?
Martha: Een vrouw van daden. Altijd in de weer en nooit rust. Jezus kent haar door en door, maant haar tot rust, maar Hij erkent ook haar daadkracht.
Waar haal jij je rust en je daadkracht vandaan?
Ruth: = Vriendin. Ruth is een opmerkelijke vrouw en maakt ook opmerkelijke keuzes. Haar trouw wordt gezien, erkend en beloont.
Wat betekent vriendin zijn voor jou?
Sara: Vorstin. Sarai wordt Sara en heel haar leven verandert met die naamsverandering. Ze krijgt op hoge leeftijd een kind. Als dat geen wonder is!
Voor welk wonder bidt jij?

25 mannen:

Adam: Schuldig. Adam neemt niet zijn verantwoordelijkheid en geeft Eva de schuld, bijna geeft hij God de schuld, omdat Hij Eva als zijn vrouw gaf.
Hoe moeilijk vind jij je verantwoordelijkheid nemen?
Saul: vers 10b en 22b!
Saul heeft een ontmoeting met de Heilige Geest, daardoor wordt hij een ander mens. Vervolgens verstopt hij zich tussen de bagage als hij moet spreken in het openbaar.
Herkenbaar?
Abraham: Vertrouwen. Abraham vertrouwt op God, de belofte dat Izak vader van vele volken zal worden.
Kun jij zo vertrouwen en hoe doe je dat? zo niet, wat heb je nodig om te kunnen vertrouwen?
Petrus: Rein worden. Petrus moet leren dat het belangrijk is om door Jezus gereinigd te worden.
Laat jij jouw voeten wassen door Hem?
David: Troost. David rouwt om zijn kind en krijgt kracht van God, daardoor kan hij Batseba troosten.
Hoe is dat in jouw relatie? Kun jij troosten? kun jij je laten troosten?
Hizkia: Gebed gehoord. God heeft de tranen van Hizkia gezien en zijn gebed gehoord.
God ziet ook jouw tranen? hoe ervaar jij dat?
Jona: Gods stem. Ook als we niet speciaal verlangen naar de stem van God, kan Hij tot ons spreken. Ongeacht onze houding naar Hem toe. Dat gold ook voor Jona. Hij vond zijn taak niet nodig. God dacht daar anders over.
Welke taak laat jij liever liggen?
Stefanus: Lijden. Stefanus lijkt op Jezus. Ook over hem worden leugens verteld. Stefanus vertelt over de fouten van vroeger.
Wat leer jij van de fouten uit het verleden in jouw familie?
Thomas: Ongelovig? Thomas kan pas geloven dat Jezus leefde toen hij Hem echt zag in levende lijve.
Wat geloof jij?
Jozef: Rechtvaardig. Jozelf wilde de schande op zich nemen van de zwangerschap van Maria. God steekt een stokje voor zijn plannen. Het is bijzonder te leren hoe respectvol Jozef met Maria omging. Hoe zou hij zich gevoeld hebben?
Wat versta jij onder een respectvolle relatie?
Zacheüs: Vermogend. Hij was rijk geworden door oneerlijke praktijken. Toch vind Jezus hem om hem zalig te kunnen maken en hij verandert heel zijn levensstijl.
Wil jij gevonden worden?
Johannes de Doper: Voorloper. Johannes had een belangrijke missie in zijn leven in dienst van Jezus. Niet zijn belang eerst maar dat van de Ander.
In wiens belang handel jij?
Mozes: Ik ben, Ik heb, Ik zal. Mozes heeft veel bevestiging nodig.
Hoeveel bevestiging heb jij nodig ?
Jacob: Een nieuwe Jacob. Jacob getuigt dat hij uit genade leeft, hij heeft alles. God heeft de regie in zijn leven.
Hoeveel regie geef jij aan God in jouw leven?
Nicodemus: Wijs man. Hij is een wijs man, en laat zich onderwijzen door Jezus. Hij krijgt een prachtige les.
Hoe actueel is die les voor jou?
Daniël: God de eer. Daniël durft ook in het openbaar te getuigen. hij krijgt hiervoor veel respect.
Hoe reageert jouw omgeving op jouw getuigenis?
Jacobus: Halfbroer. Jacobus schrijft veel over gebed. Luisteren naar anderen en vele levenswijsheden.
Kun jij luisteren zonder oordeel?
Lazarus: Levend gemaakt. Lazarus was een vriend van Jezus, hij werd zelfs uit de dood opgewekt.
Wat is voor jou de ideale vriend?
Elia: Van bergtop naar dal. God verslaat Baäl op het gebed van Elia. Dan slaat Elia op de vlucht.
Hoe snel slaat bij jou je stemming om?
Samuël: Geroepen. Vanaf zijn geboorte aan God opgedragen door zijn moeder. Hij wordt persoonlijk geroepen.
Hoor jij jouw naam roepen door Hem?
Simson: Nazareër = aan God gewijd. Een engel vertelt dit aan zijn moeder. Toch wordt Simson een eigenzinnige man die precies zijn eigen gang gaat. Hij is sterk, maar ook zwak God gaat Zijn weg met hem, een wonderlijk verhaal.
Vertel eens iets over jouw wonderlijke verhaal?
Noach: Genade. Noach bleef God trouw ook al deed heel zijn omgeving dat niet. Hij kreeg genade van God.
Hoe blijf jij staande in onze samenleving?
Job: Job heeft alles, maar verliest ook alles, hij beseft dat niets vanzelfsprekend is. Daarbij ervaart hij dat de relatie met God het belangrijkste is.
Wat is het belangrijkste in jouw leven?
Paulus: Toen Paulus nog Saulus was, verwoestte hij veel mensenlevens, omdat ze christen waren haatte hij hen. Ook hij komt tot bekering, een wonder!
Noem een wonder in jouw leven waardoor je radicaal veranderde.
Jezus: Verlosser. Jezus wordt niet geeërd in Zijn eigen stad. Zijn boodschap wordt niet gewaardeerd.
Wat doe jij als jouw boodschap niet gewaardeerd wordt

De teksten op de coachkaarten zijn afkomstig uit de HSV (Herziene Statenvertaling)

Deze kaartenset is ook te koop. Het is namelijk een prachtige kaartenset om te gebruiken in gezin, vriendengroep, vereniging of bijbelstudiegroep.
Neem contact op voor meer info en bestellen

ESSENTIËLE OLIËN
Bij 10 themakaarten heb ik verschillende oliën geselecteerd passend bij het thema. De oliën zijn een toevoeging aan de Bijbelse coachkaartenset, maar daarnaast gebruik ik de oliën ook in de paardencoaching. De oliën zijn zorgvuldig bij elkaar gezocht om iemand te ondersteunen voor het moment maar ook voor de toekomst. Oliën werden ook gebruikt in de tijd van de Bijbel. Wierook door priesters in de dienst in de tempel, maar denk ook aan de zalving met Nardus van Jezus vlak voor zijn sterven. De mensen uit die tijd hadden veel baat bij de oliën, het is natuurlijk een zegen dat wij in onze tijd dit ook mogen ervaren. Het mag je dichter bij God brengen, dichter bij de mensen uit de Bijbel, maar ook dichter bij jezelf. Hoe ben ik bedoeld en wat is Gods plan met mijn leven. Het geeft ondersteuning als het moeilijk is, kracht om door te gaan, en vreugde op momenten dat je Gods zegen ervaart. Precies zoals de mensen uit de Bijbel dit ook mochten ervaren.

Hieronder staan de 10 themakaarten met de daarbij geselecteerde oliën

ONRECHT
Soms ervaar je negativiteit en zou je meer harmonie in je leven willen ervaren. Je hebt lange tijd onder druk gestaan en verlangd naar geborgenheid en rechtvaardigheid
Wierook, Lavender , Marjolein en Tangerine

VERTROUWEN
Als je vertrouwen geschaad is en je grenzen overschreden zijn en de balans tussen geven en ontvangen verstoord is
Tijm, Lemon, Francinsence en On Guard

LIEFDE
Het leven en de liefde mag gevierd worden. Passie, inspiratie en warme energie is wat je nodig hebt
Wild Orange, Lemon, Clary Sage, Ylang Ylang

VERLANGEN
Voel het verlangen om te kunnen vergeven, loslaten van negatieve gevoelens en leren leven zoals je bedoeld bent
Cypres, Peppermint, Clary Sage en Copaiba

VERBINDING
Zoek verbinding met jezelf door oude patronen los te laten van schuld en schaamte. Leer congruent te zijn door in verbinding te komen met je innerlijk.
Lavender, Copaiba, Thijm, Marjolein en Cypres

VRIJHEID
Leren om emotionele pijn uit het verleden te kunnen dragen geeft vrijheid. Loslaten geeft energie en rust
Wild Orange, Peppermint en Lavender

ROUW
In een periode van rouw kun je jezelf verliezen, depressief worden en negatieve gedachten koesteren.
Wierook,Cypres en Marjolein, Geranium en Bergamot

LEVENSVREUGDE
Een optimistische stemming, energie en vrolijkheid. Na een moeilijke periode de kracht vinden om opgewekt verder te kunnen
Lemon, Wild Orange, Ylang Ylang en Clary Sage

KWETSBAARHEID
Je mag je hart openen voor anderen. Loslaten van (kinder)angsten en blokkades
Bergamot en Geranium, On Guard, Marjolein en Tangerine

VERLEIDING
Geef je over aan het leven, leer vergeven en de balans in geven en ontvangen te herstellen
Thijm, Francincense, Ylang Ylang, Lavendel

Natuurlijk zijn dit maar enkele voorbeelden uit alle essentiële oliën, er zijn nog veel meer oliën om te gebruiken en te ontdekken.
Zoals de invloed van mentale pijn op je lichaam en andersom, de oliën zijn hierin ook een krachtige hulpbron
Na de coaching ga je met een roller naar huis met geselecteerde oliën die passen bij jouw thema.

Boekentip om alles te weten te komen over oliën in de Bijbel: “Geschenken uit de tuin van God”, geschreven door Jolande Bijl

Alle bovenstaande informatie is ook beschikbaar op een pdf bestand, te verkrijgen via het contactformulier. Ik stuur je het bestand z.s.m. toe.