Een moeizame reis

Wat is er veel gebeurd het afgelopen half jaar, een mislukte operatie, urineweginfectie, corona een een nieuwe rugoperatie met indrukwekkend ijzerwerk. Veel pijn frustratie, verdriet en rouw. De coaching stopgezet en wat was dat moeilijk. Inmiddels is het juli en heb ik besloten met de coaching te starten. Aangepast omdat ik met een rollator loop en met een chemotherapie die ook door moet gaan. De kanker is aanwezig, maar ik heb in gebed besloten door te gaan.

Er is ook een reisgids in de maak. Een reis langs de 10 thema’s van de coachkaarten waarin we bij iedere stap stilstaan bij het leven van een Bijbels persoon. De reisgids bestaat uit 30 stappen, er staat geen tijd voor je volgt de reis op je eigen tempo. Deze reisgids is ook te krijgen bij een coachtraject van minimaal 3 coachsessies zodat we de thema’s kunnen uitdiepen met de paarden erbij.

De ontwikkeling van Lachai Roï heeft niet stilgestaan. Belangrijk vind ik ook het gebruik van de oliën en met name de Bijbelse oliën zijn een belangrijk onderdeel in de coaching.

Het is ook mooi dat mensen de coachkaarten zijn gaan gebruiken, privé, bijbelstudie en coaching. God werkt door waar wij het onmogelijk achten. De kanker is helaas ongrijpbaar, maar dat is voor God geen belemmering. Voor mij persoonlijk is het een dagelijkse worsteling, maar de wetenschap dat De Levende naar mij omziet houdt me staande.
Hopend en biddend op nog mooie coachingsessies vertrouw ik op Hem Die alles nieuw maakt wat gebroken is.