Individuele paardencoaching

Wat is nu precies een individuele paardencoaching en hoe verloopt een sessie?

Coaching is het voeren van een gesprek. Tijdens zo’n gesprek komt het thema waar iemand aan wil werken aan de orde.

Dit gesprek kan vanuit de bijbelse visie op het thema gevoerd worden.

Maar ook klanten met een andere visie of overtuiging zijn welkom want een paard oordeelt niet over iemands geloofsovertuiging en ik wil me ook graag toegankelijk opstellen tegenover iedereen.

D.m.v. hulpbronnen en obstakels proberen we het thema inzichtelijk te maken. Dit doen we samen met de pony.

Uiteraard begrijpt de pony niet wat er verteld wordt.

De pony reageert op het gedrag en de emotie die iemand van binnen ervaart.

Voorbeeld: Bij iemand die heel zelfverzekerd vertelt over zijn baan maar zich van binnen heel onzeker voelt over zijn functioneren, zal de pony reageren op de innerlijke onzekerheid.

Tijdens de sessie ervaren mensen het bijzijn van de pony als troostend, een maatje die helpt bepaalde zaken onder ogen te zien.

Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben. Alle oefeningen zijn naast het paard en iedereen ervaart het als ontspannend.

Bovendien ben je actief bezig met het ordenen van je eigen puzzelstukjes. Het wordt concreet en zichtbaar.

Dit geeft meestal al inzichten. Soms zitten bepaalde overtuigingen in de weg.

Het doel is in beweging komen. Soms weet je het allemaal wel, maar zit het ergens verstopt in een laadje.

D.m.v. het stellen van vragen n.a.v. het gedrag wat de pony laat zien, proberen we helder te krijgen wat de oorzaak van het thema is en hoe iemand zijn hulpbronnen kan inzetten om de obstakels in zijn leven te overwinnen om tot het gewenste doel of missie te komen.

Het is na de sessie niet allemaal opgelost, want dat is een heel proces waarvan de bewustwording de eerste stap is.

 

Neem contact op voor de mogelijkheden.